نماینده خدمات می سرویس شوید

مجموعه می سرویس با هدف توسعه   شبکه خـدمـات
سرتاسر کشور از میان علاقه‌مندان عامل خدمات جذب مینماید.
برای ثبت درخواست خود می‌توانید از طریق پرکردن فرم درخواست یا تماس تلفنی اقدام نمایید.