همراهان و مشتریان عزیز می سرویس، لطفا با شرکت در نظرسنجی ما را در ارائه هر چه بهتر خدمات یاری نمایید.

از شرایط محیطی پذیرش راضی بودید؟*
از برخورد و پاسخگویی پرسنل رضایت داشتید؟*
ایرادات مطرح شده در زمان پذیرش به درستی ثبت شده بود؟*
قبل از دریافت دستگاه توضیحات کافی دریافت کردید؟*
از کیفیت خدمات راضی بودید؟*
زمان تحویل برای شما مناسب بود؟*
آیا هزینه ایی بابت اجرت پرداخت کردید؟*